INFORMACE NA CESTU

UPOZORNĚNÍ

Poslední aktualizace 07.11.2021

Tato stránka má pouze informační charakter a je nutné vždy před odlety hlídat a kontrolovat příslušná nařízení, odletové, příletové a tranzitní podmínky jednotlivých zemí, které se díky covidové epidemii neustále mění.

POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ – LETY PŘES USA

USA: Podrobné informace ZDE…

POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ – LETY PŘES SA

Panama:

Podmínkou vstupu na panamské území je pro NEOČKOVANÉ negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin. Pro všechny je povinné vyplnění Prohlášení o zdravotním stavu viz. níže. Pokud test není v tomto časovém rámci možný, bude na letišti před celním řízením nařízen rychlý test COVID-19 a cestující bude muset uhradit náklady na tento test (50 USD). Zdravotní pojištění není povinné, ale doporučuje se. Pro tranzit na mezinárodním letišti Tocumen v Panama City nepřesahující 24 hodin není nutný test na COVID-19.

POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ – EU + HN

Honduras:

Turisté musí splnit podmínku „předregistrace“ viz. první 2 odkazy níže a disponovat negativním COVID testem (PCR, antigenní) ne starším než 72 h před nástupem na let do Hondurasu. Osoby, které se při vstupu prokáží platným očkovacím průkazem s potvrzením o kompletním očkování, se nemusí prokazovat PCR ani antigenním testem. Očkování musí být ukončeno minimálně 14 dní přes vstupem do země.

Česká republika:

Honduras a Panama patří z hlediska ČR mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy. Čeští občané vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí do dovršení 12 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest.

Rakousko:

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Nizozemsko:

Cestující, kteří budou tranzitovat na nizozemských letištích na cestě z České republiky, nemají povinnost předkládat certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu v případě, že pokračují v cestě během několika hodin, max. během jednoho dne a současně neopouštějí letiště. Všichni cestující starší 13 let musí před příletem do Nizozemska a odletem ze země vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. U řady leteckých společností to lze provést digitálně při odbavení.

Španělsko:

V souladu s novými španělskými příjezdovými opatřeními všechny osoby přijíždějící do Španělska z ČR letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Tento QR kód je vyžadován již leteckou společností při odbavení, jakož i kontrolními orgány na španělských letištích, a týká se i dětí. Žádné další požadavky na cestující z ČR kladeny nejsou (potvrzení o očkování, prodělání nemoci covid-19 či negativní výsledky testů se týkají jen cestujících z rizikových zemí). U cest z rizikových zemí je dále pak povinné předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu.

LETENKY – CHECK-IN

24 hodin před odletem na níže uvedených odkazech prodejce nebo přímo letecké společnosti doplnit informace o cestujících, objednat sedadla, případně doobjednat zavazadla a provést Check-In. Lze provést i přímo na letišti u stánku letecké společnosti.

K přihlášení se zadává číslo objednávky, číslo rezervace nebo číslo letenky a příjmení cestujícího bez diakritiky.

Check-In:

DOPRUČUJEME


Roatán, Bay Islands

Weather - Tutiempo.net

ODBĚR NOVINEK

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním údajů v souladu s GDPR